Deliace linky

 

Priečna deliaca linka od hrúbky 0,5mm do 5mm


V roku 2010 sme spustili do prevádzky úplne novú modernú deliacu linku s dvoma rovnačkami, jednou 5 valčekovou a druhou 15 valčekovou. Zamerali sme sa na maximálnu možnú rovinnosť plechov a presnosť strihania aj pri strihaní s bočným orezom.

Parametre linky:

Hrúbka plechu:  0,5 až 5mm
Akosť:  do 550 Mpa
Šírka plechu: do 1550 mm
Dĺžky plechu: do 8000 mm
Tolerancia strihania dĺžky: -0;+2mm
Tolerancia kolmosti hrán: -2;+2mm

 

Deliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linka

 
Deliaca linka bola realizovaná s podporou Európskej Únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja cez operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

 

Priečna deliaca linka od hrúbky 0,35mm do 2mm


V roku 2013 sme spustili do prevádzky novú deliacu linku na strihanie tak chúlostivého materiálu, ako je pozinkovaný materiál, lakoplast, morený materiál, studené plechy a dynamo. Túto schopnosť linke umožňuje inštalovaný podvesný elektromagnetický ukladač a pogumovanie kritických častí linky, ktoré chránia spracovávaný materiál pred čo i len najjemnejším poškrabaním. Linka nestrihá systémom start-stop, ale kontinuálnym spôsobom, čím takisto umožňuje spracovanie materiálu bez poškodenia povrchu.

Parametre linky:

Hrúbka plechu: 0,35 až 2mm
Šírka plechu: 400 až 1500mm
Tolerancia strihania dĺžky: -0;+0,5mm
Tolerancia kolmosti hrán: -0;+0mm