Miesto realizácie projektu:

WANES s.r.o.

Vstupný areál U.S. Steel

04454 Košice

Východné Slovensko

Košický Kraj

Slovensko

Názov a stručný opis projektu:

Názov projektu: Inštalácia modernej poloautomatickej linky na delenie oceľových zvitkov do tabúľ

Opis projektu: Spoločnosť WANES s.r.o. spustením modernej poloautomatickej deliacej linky zabezpečí
zvyšovanie kvality finálnych výrobkov, nárast tržieb a pridanej hodnoty, zvýšenie konkurencieschopnosti
a vytvorenie nových pracovných síl.


Názov a sídlo prijímateľa:

WANES s.r.o.

Vstupný areál U.S. Steel

04454 Košice

Slovenská republika

IČO: 36579220

Dátum začatia realizácie projektu: Máj 2009

Dátum ukončenia realizácie projektu: Máj 2010

Výška poskytnutého príspevku: 199.995,25 EUR


Názov riadiaceho orgánu:
Ministerstvo Hospodárstva Slovenskej Republiky

Mierová 19

82715 Bratislava 212

Slovenská republika

www.mhsr.skwww.opkahr.sk

 

Deliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linkaDeliaca linka