• rodinná firma s dlhoročnou tradíciou

  • svetové štandardy kvality

  • nižšie náklady – nižšie ceny

  • wanes – lepšia alternatíva

Spoločnosť WANES s.r.o. je rodinná firma, ktorá bola založená v roku 2004 Jaroslavom Bakajsom st. a jeho rodinou. Jaroslav Bakajsa st. so svojim synom využívajú svoje dlhoročné skúsenosti z obchodu s oceľou. 

 

Popri ľudskom kapitále spoločnosť disponuje vlastným finančným kapitálom a kapitálom Tatra Banky, a.s. Firma má teda všetky predpoklady na poskytovanie celého spektra služieb nevyhnutne spojených s predajom hutníckeho materiálu. Naším hlavným cieľom je poskytovať našim zákazníkom komplexné služby, byť im predovšetkým spoľahlivým partnerom a snažiť sa o obojstranne výhodné obchody, ktoré zákazníkom ušetria peniaze a čas.

 

Našou hlavnou oblasťou obchodovania sú oceľové plechy vo zvitkoch a v tabuliach, ale venujeme sa aj iným oceľovým produktom. Disponujeme deliacimi linkami a skladovacími priestormi priamo v areáli U.S. Steel Košice, s.r.o., čo nás predurčuje na rýchle a flexibilné reakcie na potreby našich zákazníkov.

 

Zameriavame sa na dlhodobé obchodné vzťahy s obojstrannou spokojnosťou, pretože my vo firme WANES sme presvedčení, že len tie môžu viesť ku vytvoreniu pridanej hodnoty u dodávateľa aj odberateľa.

 

Pozrite si prezentáciu spoločnosti WANES s.r.o.
vo formáte PDF alebo PPT

Aktuálne

SEP

21

ISO 9001

Úspešne sme obhájili audit ISO 9001 na ďalšie obdobieDEC

04

Certifikát Bisnode

Od spoločnosti Bisnode sme dostali najvyššie možné hodnotenie.JAN

15

17 valčeková rovnačka UNGERER

Do deliacej linky na studené plechy sme inštalovali bezkonkurenčnú 17 valčekovú rovnačku UNGERER s priemerom valcov 40mmNaša misia

Vytvárať pre zákazníka pridanú hodnotu tak, aby posúvala dopredu jeho a zároveň aj nás.

Nákup a predaj plechov všet-
kých typov v rôznych formách,
profilovanej ocele šetkých prie-
rezov, rúry stavebná oceľ...

» viac o produktoch

 
 

Spoločnosť WANES s.r.o.  zabezpečí zvýšenie konkurencieschopnosti podniku spustením modernej poloautomatickej deliacej linky. » viac info